FULVICA Premium Black Water – beta v2
“Badany produkt jest roztworem zawierającym głównie kwasy humusowe (huminowe i hymatomelanowe) pochodzące z procesu przemian (humifikacji) materii organicznej – roślin torfotwórczych. W dotychczasowych badaniach potwierdzona została zdolność wiązania przez te kwasy wielu składników mineralnych i jonowych. Stwierdzono również ich działanie bakteriobójcze, antywirusowe i antyoksydacyjne”
DZIAŁANIE POPARTE BADANIAMI

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

Dowiedz sie wiecej o kwasach fulwowych

Konfrontacja prac badawczych

Certyfikat Dobry Produkt
DOCENILI NAS

NAGRODY

Fulvica – Premium Black Water otrzymała Pozytywna Opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP – PZH) oraz została wyróżniona Certyfikatem Dobry Produkt podczas 10. Forum Rynku Żywności i Handlu w Warszawie.